Dla Ubezpieczonego/ Poszkodowanego:

– zmniejszenie ujemnych skutków szkody

– brak konieczności magazynowania

– brak konieczności utylizacji

– skrócenie czasu likwidacji szkody

– obniżenie szkodowości przekładające się na korzystniejszą kalkulację składki ubezpieczeniowej

– polepszenie relacji  z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w toku likwidacji szkody