Dla Towarzystwa Ubezpieczeń:

– minimalizacja wysokości odszkodowania

– wycena/ofertowanie pozostałości po szkodzie

– skrócenie czasu likwidacji szkody

– brak kosztów utylizacji mienia

– gwarancja profesjonalnej obsługi

– poprawa wizerunku firmy